DGITS

La data de 12 decembrie 2023, sa desfășurat etapa a III-a a concursului
–Evaluarea CV și etapa a IV-a a concursului – Interviul, pentru funcția vacantă de
director al IP Gimnaziul ,,Valeriu Dumbravă”, Ciorești.
În urma desfășurării concursului a fost desemnat câștigător al concursului
candidatul Guțu Gheorghe.