Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni anunță concurs  la următoarele funcții:

–  Șef adjunct Direcție/Șef Secție  Politici Educaționale și Management  – 1 unitate;

–  Specialist principal – 1 unitate;

–  Specialist – 1 unitate, Secția Politici Educaționale și Management.

La concurs pot participa persoanele:

 • care deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de stat;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • cu studii superioare;
 • cunoaşterea legilor şi a actelor normative de specialitate;
 • cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

 

Se depun următoarele acte:

 • formularul de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă și/ sau a actelor ce atestă vechimea în muncă;
 • certificatul medical pentru angajarea în câmpul muncii;
 • cazierul judiciar;
 • Șef adjunct/ Șef Secție Politici Educaționale și Management – experiența în serviciul public 3ani;
 • specialist principal – experiența în serviciul public – 1 an

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Actele pot fi depuse până la data de 02.02.2024, ora 16.00,  la adresa or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, nr.2, et. 3, bir. 304. Telefon de contact: 026423796.