Direcția  IP Liceul „Prometeu” r.Nisporeni, anunță CONCURS pentru funcția vacantă de director adjunct  (1,0 unitate).

Cerințe înaintate:

 • Studii superioare în domeniul pedagogiei;
 • Stagiu de muncă minim 5 ani;
 • Grad didactic;
 • Abilități manageriale.

Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct vor prezenta  în termen de 30 zile la IP Liceul „Prometeu” următoarele acte:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. l a Regulamentului „Cu privire la organizarea si desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director si director adjunct în instituțiile de învățământ general”, aprobat prin ordinul MECC nr. 163, din 23 martie 2015;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. Copia carnetului de muncă;
 5. CV perfectat după modelul Euro Pass, specificat în anexa nr. 2 al aceluiași Regulament;
 6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă (din punct de vedere medical: fizic și neuropsihic), pentru exercitarea funcției;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 8. Lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atesta formarea continua, performanţele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice, statutul de expert/evaluator național/internațional etc.

Actele vor fi depuse la” IP Liceul “Prometeu”, zilnic între orele 9:00 – 15:00.

Informații suplimentare le puteți obține:

Telefon : 0264 43 275

E-mail: liceul.prometeu@yahoo.com

 

Director, Liliana Mocanu