Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Școlii de Sport Nisporeni.

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Școlii de Sport Nisporeni. La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii: este cetăţean al Republicii Moldova; deţine diplomă de studii superioare universitare; a activat în domeniul didactic cel puţi 3 ani; la data expirării termenului de depunere…

Vezi detalii

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituţii

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituţii: Instituţia Publică Gimnaziul Seliște Instituţia Publică Gimnaziul Cristești Instituţia Publică Gimnaziul Bolțun Instituția Publică Școala Primară – Grădiniță Băcșeni Instituţia Publică Școala Primară – Grădiniță Găureni La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii: este cetăţean…

Vezi detalii

Desfășurarea etapei finale a concursului la funcția de director în IP Gimnaziul ”V. Dumbravă”, Ciorești

În temeiul Ordinului nr. 506 din 21 iunie 2022, cu privire la inițierea concursului la funcția de director în IP Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”,  Ciorești, a Ordinului nr. 586 din 15 august 2022, cu privire la desfășurarea etapelor finale ale concursului la funcția de director în IP Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”,  Ciorești,  în baza procesului – verbal nr. 6, al…

Vezi detalii

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport  Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director în următoarele instituţii: Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Boris Cazacu”, oraș Nisporeni Instituţia Publică Gimnaziul ,,Valeru Bulicanu” , Boldurești Instituţia Publică Gimnaziul Bălănești Instituţia Publică Gimnaziul Cristești Instituţia Publică Gimnaziul ,,Alexandru cel Bun”, Vărzărești Instituția Publică Gimnaziul – grădiniță Valea Trestieni Instituţia…

Vezi detalii

Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea a 2 funcţii vacante

În conformitate cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Hotărârii Guvernului nr. 404 din 16.06.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii – tip a acestuia, Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport…

Vezi detalii

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante – specialist principal în Secția Politici Educaționale și Management

Direcţia Învăţământ Tineret şi Soprt Nisporeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante –  specialist principal în Secția Politici Educaționale și Management  Cerinţe specifice – studii  superioare pedagogice.  Criterii de participare la concurs: – cetățenia  Republicii Moldova; – diplomă de studii superioare; – la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de…

Vezi detalii

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante – șef adjunct, șef Secție Politici Educaționale și Management

Direcţia Învăţământ Tineret şi Soprt Nisporeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante –  şef adjunct, şef Secţie Politici Educaţionale şi Management Cerinţe specifice – studii  superioare pedagogice. La concurs poate participa orce persoană care întruneşte următoarele criterii: – este cetăţean al Republicii Moldova; – deţine diplomă de studii superioare; – a activat în…

Vezi detalii

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Specialist Serviciul Resurse Umane

Direcţia Învăţământ Tineret şi Soprt Nisporeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante –  specialist Serviciul  Resurse Umane.  Cerinţe specifice – studii superioare pedagogice,  juridice  sau în domeniul administraţiei publice. La concurs poate participa orce persoană care întruneşte următoarele criterii:   – este cetăţean al Republicii Moldova; – deţine diplomă de studii superioare; – a…

Vezi detalii

Concurs pentru ocuparea postului vacant de șef Serviciu de Asistență Psihopedagogică

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs pentru ocuparea postului  vacant de șef  Serviciu  de Asistență  Psihopedagogică. La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii: este cetăţean al Republicii Moldova; deţine diplomă de studii superioare; a activat în domeniul didactic cel puţi 3 ani; la data expirării termenului de depunere a dosarelor…

Vezi detalii

Direcția IP Liceul „Prometeu”r.Nisporeni, anunță CONCURS pentru funcția vacantă de director adjunct

Direcția  IP Liceul „Prometeu” r.Nisporeni, anunță CONCURS pentru funcția vacantă de director adjunct  (1,0 unitate). Cerințe înaintate: Studii superioare în domeniul pedagogiei; Stagiu de muncă minim 5 ani; Grad didactic; Abilități manageriale. Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct vor prezenta  în termen de 30 zile la IP Liceul „Prometeu” următoarele acte: Cererea de participare la…

Vezi detalii

Concurs pentru ocuparea funcției de director

Primăria comunei Vărzărești, raionul Nisporeni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director la Instituția preșcolară ,,Andrieș”, din satul Șendreni. Persoanele interesate urmează să depună personal  dosarul de concurs la sediul Primăriei comuna Vărzăreșri,  care va conține următoarele acte: Cererea de participare la concurs; Copia actului de identitate; Copia actului de studii superioare pedagogice; Copia…

Vezi detalii

DÎTS Nisporeni, anunţă concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director în următoarele instituții

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Nisporeni, anunţă concurs  pentru ocuparea posturilor vacante de director în următoarele instituții : Instituția Publică Gimnaziul Brătuleni; Instituția Publică Gimnaziul Bărboieni; Instituția Publică Gimnaziul Bălăurești; Instituția Publică Gimnaziul Marinici; Instituția Publică Gimnaziul Șendreni; Instituția Publică ”Gimnaziul ”Grigore Vieru”, Iurceni; Instituția Publică Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, Ciorești; Instituția Publică Gimnaziul ”Ion Creangă”,…

Vezi detalii

Direcția IP Liceul “Prometeu” r.Nisporeni, anunță CONCURS pentru funcția vacantă de director adjunct

Direcția  IP Liceul “Prometeu”r.Nisporeni, anunță CONCURS  pentru funcția vacantă de  director adjunct  (1,0 unitate). Cerințe înaintate: Studii superioare în domeniul pedagogiei; Stagiu de muncă minim 5 ani; Grad didactic; Abilități manageriale. Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct vor prezenta   în termen de 30 zile  la IP Liceul “Prometeu  ”  următoarele acte: Cererea de participare…

Vezi detalii

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Nisporeni, anunţă concurs, pentru ocuparea următoarelor funcții vacante

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport Nisporeni, anunţă concurs, pentru ocuparea funcțiilor  vacante de: Secția Politici Educaționale și Management: Specialist principal – 2 unități (fpe) Specialist 1 unitate – (fpe) Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă: Specialist principal – 1 unitate Specialist coordonator – 1 unitate Secția Management Economico-Financiar și al Patrimoniului: Specialist principal…

Vezi detalii

Direcția IP Gimnaziul ”Ion Creangă” din s.Soltănești, r.Nisporeni, anunță CONCURS pentru funcția vacantă de director adjunct

Direcția  IP Gimnaziul  ”Ion Creangă” din s.Soltănești, r.Nisporeni, anunță CONCURS  pentru funcția vacantă de  director adjunct  (0,5 unitate). Cerințe înaintate: Studii superioare în domeniul pedagogiei; Stagiu de muncă minim 5 ani; Grad didactic; Abilități manageriale. Candidații pentru ocuparea funcției de director adjunct vor prezenta  în termen de 30 zile la Instituția Publică Gimnaziul “Ion Creangă”…

Vezi detalii