În legătură cu declararea codului portocaliu: infecţie cu COVID-19, Va informăm despre acţiunile OBLIGATORIU întreprinse de către angajaţii instituţiilor de învăţământ:

1. Efectuarea triajului epidemiologic matinal în instituţiile de învăţământ.

2. Examinarea copiilor/elevilor cu manifestări suspecte, asigurându-se izolarea şi supravegherea acestora de către asistenta medicală şi informarea părinţilor/tutorelui sau ambulanţei.

3. Monitorizarea continuă a elevilor/copiilor care au revenit de peste hotarele statului de către angajaţii instituţiilor de învăţământ.

4. Evidenţa igienizării, conform recomandărilor sanitaro-epidemiologice, a blocurilor sanitare, sălilor de sport, sălilor de festivităţi şi a blocurilor alimentare prin intermediul Fişei de control/Grilei de control afişată pe uşă, semnată de persoana responsabilă şi contrasemnată de director.

5. Igienizarea periodică a suprafeţelor, jucăriilor, inventarului didactic şi sportiv cu folosirea detergenţilor şi dezinfectanților.

6. Asigurarea blocurilor sanitare pentru elevi şi angajaţii instituţiilor de învăţământ cu apă, săpun, dezinfectanți şi uscătoare electrice sau şerveţele uscate.

7. Limitarea accesului în instituţiile de învăţământ a persoanelor din afara instituţiei. În situaţii de excepţie este permis accesul doar cu bahile şi mască. Părinţii copiilor din grădiniţă li se permite accesul doar până în vestiarul grupei copilului său.

8. Organizarea şi participarea la activităţi extraşcolare (concursuri, competiţii, excursii, festivaluri ş.a.) este interzisă. Activităţile din grupă/clasă sunt organizate fără participarea persoanelor străine grupei/clasei.

9. Organizarea, în perioada 10-13 martie, a activităţilor de informare şi instruire a angajaţilor instituţiilor de învăţământ şi a elevilor privind măsurile de prevenire a infecţiei cu COVID-19.

10. În caz de identificare a copiilor/elevilor bolnavi de infecţii respiratorii acute în instituţiile de învăţământ, informarea imediată a Centrului de sănătate publică şi Direcţia Invatamant Tineret şi Sport.

Recomandăm elevilor şi angajaţilor din instituţiile de învăţământ să deţină personal şerveţele uscate, şerveţele umede şi gel antibacterian.