Campania naţională „ O zi anticorupţie în raionul Nisporeni” desfăşurată vineri, 28 februarie 2020, de către colaboratorii Centrului Naţional Anticorupţie, a inclus mai multe activități de instruire, destinate autorităților administraţiei publice locale, colaboratorilor serviciilor descentralizate și desconcentrate, contabililor șefi, directorilor adjuncți din instituțiile educaționale, elevilor din clasele liceale, directorilor de grădiniță din raion, și agenților economici , având ca scop sensibilizarea, informarea , responsabilizarea, promovarea integrității și onestității fiecărui angajat, fiecărui cetățean .

Colaboratorii CNA au informat despre posibilităţile şi căile de denunţare a cazurilor de corupţie, despre drepturile cetățenilor de a beneficia de servicii publice, oferite de persoane integre, despre implicare , corectitudine și intoleranță a corupţiei .
În cadrul sesiunilor de instruire, desfăşurate cu diverse categorii de angajaţi, s-a pus accentul pe :
• asigurarea climatului de integritate instituțională;
• evaluarea, controlul intern al integrității instituționale;
• răspunderea pentru lipsa de integritate;
• mecanisme de declarare a cadourilor și denunțare a manifestărilor de corupție;
• managementul riscurilor de corupție și fraudă;
• etică și integritate organizațională;
• elemente de management etic în procesul integrării profesionale;
• standarde de integritate în sectorul privat etc.
În special s-a menţionat rolul important al fiecărui conducător, funcţionar, cetăţean în respectarea şi promovarea standardelor de integritate în societate.
Participanţii la discuţii au menţionat despre necesitatea unor astfel de sesiuni de informare, deaorece ele contribuie la responsabilizarea conducătorilor, primarilor, funcţionarilor publici pentru implementarea politicilor de integritate, promovarea unei culturi organizaționale în spiritul integrității şi asigurarea unui control managerial riguros al integrității institutionale.
În cadrul orelor de educație civică/ educație pentru societate toate instituțiile școlare din raionul Nisporeni au fost implicate în activități de sensibilizare a subiectului, participând activ la amenajarea unei expoziții de postere .
Un interes deosebit față de subiectul examinat au demonstrat elevii din IP Liceul Teoretic „Prometeu”, Grozeşti, IP Liceul Teoretic „Boris Cazacu”, Nisporeni, IP Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Nisporeni.
Cu creativitate specială au abordat subiectul liceenii și cadrele didactice din Liceul Teoretic ”Prometeu” Grozești, care s-au implicat activ în desfăşurarea zilei anticorupţie, organizând flashmob-ul ”Pe aici corupția NU VA TRECE!” , regizând sceneta ” Corupție de familie”, cu expunerea posterelor la subiect, cu argumentare materialelor expuse în Copacul ”Roadele anticorupției”. Cadrele didactice și manageriale au reușit să pună în valoare personalitatea elevului, dornic de implicare și cunoaștere, dar și să motiveze pentru comportament responsabil. Fiecare dintre cei prezenţi au conştientizat că atitudinea fiecărui cetățean contează şi nu trebuie să rămână indiferenţi la acte de corupţie.

Apreciem deschiderea Centrului Național Anticorupție pentru implicare și suport oferit în promovarea valorilor de etică și interitate organizațională .

Consiliul raional Nisporeni și Direcția Învățământ Tineret și Sport își exprimă gratitudinea pentru implicare și atitudine șefului Direcției Educația Anticorupție a CNA- domnului Ion Pruteanu și doamnei Natalia Cheptea-inspector principal /DEA, CNA.