Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituţii:

Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport, Nisporeni anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de director în următoarele instituţii: Instituţia Publică  Școala Primară- Grădiniță Găureni Instituţia Publică Școala Primară- Grădiniță Băcșeni Centrul de Creație al Copiilor Nisporeni La concurs  poate participa orice persoană care întruneşte următoarele criterii: este cetăţean al Republicii Moldova; deţine diplomă de studii…