Ministerul Educației și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, în parteneriat cu Direcția Învățământ,Tineret și Sport și Consiliul raional Nisporeni, vor desfășura, în perioada 25-26 august 2022, Forumul Regional, în cadrul proiectului ”DEZVOLTAREA UNUI NOU PROGRAM SI PROMOVAREA EDUCAȚIEI INCLUZIVE IN REPUBLICA MOLDOVA”, finanțat de UNICEF, Moldova.
Activitatea se va desfășura sub genericul ”ȘCOALA încrederii: incluziune și reziliență pentru performanță”, unde vor fi abordate subiecte-cheie din activitatea didactică și managerială a actanților educaționali.